Vyhľadávanie

V ponuke je 37 nehnuteľností.

ETICKÝ KÓDEX

Účelom etického kódexu je poskytnúť prehľad toho, čo spoločnosť Victory Investments s.r.o. považuje za hlavné pravidlá svojej činnosti. Etický kódex uznáva základné ľudské práva a etické zásady ako je bezúhonnosť, čestnosť,ústretovosť, dôvera, úcta, ľudskosť, tolerancia, profesionalita a zodpovednosť v týchto bodoch:
 

1. Informácie a služby
Klientovi vždy vopred oznámime výšku našej odmeny za poskytnuté služby a zároveň upozorňujeme na možné riziká. Informácie a služby poskytujeme na základe objektívnych a faktických poznatkov s ohľadom na reálne požiadavky klienta. Nezneužívame výhodu chýbajúcich znalostí a skúseností klienta pri kúpe či predaji nehnuteľnosti.


2. Odbornosť
Našim hlavným cieľom je zabezpečiť spokojnosť klientov, a preto prijímame len také obchody, ktoré sme schopní realizovať.


3. Diskrétnosť
Všetky informácie týkajúce sa vzťahov medzi spoločnosťou Victory Investments s.r.o. a jej obchodnými partnermi považujeme za dôverné a bez súhlasu klienta ich neposkytneme tretej osobe žiadnym spôsobom.


4. Profesionalita
Konáme v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami a princípmi obchodnej etikety. Záujmy klienta radíme na prvé miesto. Vždy konáme tak, aby sme zachovali naše dobré meno. Neprijímame také obchody, ktoré by boli v rozpore s naším etickým kódexom a právnym poriadkom Slovenskej republiky.


5. Životné prostredie
Minimalizujeme spotrebu papiera a energií.


6. Ochrana súkromia
Údaje, ktoré nám poskytnete budú spracovávané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov GDPR. Akákoľvek komunikácia s webovou stránkou victoryinvestments.sk vrátane e-mailu je zabezpečená šifrovacím kľúčom, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu.


7. Konkurencia
Spoločnosť Victory Investments aktívne pôsobí v mnohých regiónoch Slovenska a svoju činnosť na trhu riadi v súlade s pravidlami, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi o realitných službách. Informácie o konkurencii získavame výhradne čestným spôsobom.


8. Vzťahy s partnermi
Naše vzťahy s partnermi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Neustále sa snažíme udržiavať dobré vzťahy, ktoré sú predpokladom úspechu a spokojnosti na oboch stranách. Dodržiavame všetky podmienky vyplývajúce zo zmlúv, čo očakávame aj od našich partnerov a klientov pri realizácii predaja či prenájmu ich nehnuteľností.

 

9. Aktuálnosť ponúk
Dbáme na aktuálnosť našich inzerovaných ponúk. Pravidelne kontrolujeme a preverujeme ich stav, aby sme nezavádzali klientov, ktorý hľadajú svoje bývanie.

 

10. Súhlas majiteľov nehnuteľností
Všetky naše ponuky sú inzerované výlučne s písomným súhlasom majiteľa nehnuteľnosti.

 

 

 

 


Róbert Frnda 
CEO - Konateľ spoločnosti Victory Investments s.r.o.

 

Založenie spoločnosti - 07.08.2013

Spustenie realitnej činnosti - 01.05.2018

Etický kódex - 01.05.2018