Vyhľadávanie

V ponuke je 46 nehnuteľností.

Na čo sa zamerať a čo si všímať pri obhliadke nehnuteľnosti 

Prehliadka nehnuteľnosti by mala zahŕňať aj okolie. Podstatné je sledovať blízkosť ciest, železnice, správanie susedov, možnosti dopravy, parkovania, ale aj možnosti ďalšieho rozvoja lokality. Na konkrétnu obhliadku by bolo ideálne chodiť s niekym, kto sa vyzná v stavebníctve , ktorý Vám vie presnejšie odhadnúť výšku investície pri rekonštrukcii a tiež odhaliť nedostatky danej nehnuteľnosti.

Pri kúpee starej nehnuteľnosti sa môžu veľmi rýchlo ohlásiť aj problémy s opotrebovaním materiálu. Preto je lepšie tomu predísť napríklad tým, že ešte pred kúpou si človek pozrie celý dom. Najlepšie za denného svetla.V mnohých domoch sú v neúnosnom stave plynové a elektrické rozvody. Najlepšie je, keď sa byt alebo dom kupuje neupravený, nevymaľovaný, vtedy možno vidieť praskliny aj staré zatečenie, prípadne zistiť, či nevlhnú a neplesnejú steny. 

V každom prípade je dobré všímať si detaily , ktoré môžu rozhodnúť o tom či do danej nehnuteľnosti investujete alebo nie.Človek by sa nemal hanbiť nazrieť pod koberce, za nábytok a podobne. Tam sa totiž môžu skrývať nedostatky a závady, ktoré si kupujúci zaobstarať neplánoval. Medzi časté nepríjemnosti však nemusia patriť iba pleseň či konštrukčné nedostatky, ale aj mravce či šváby.

Veľa môže napovedať aj vek nehnuteľnosti. Staršie domy či byty sú síce lacnejšie, ich prevádzka však býva veľmi nákladná. Treba si hlavne všímať či je daný objekt zateplený, aký ma energetický certifikát.Vek je osobitne dôležitý nakoľko bytovky staršie ako 30 rokov sa totiž v blízkej budúcnosti nevyhnú komplexnej obnove, čo pre vlastníkov môže znamenať nemalú investíciu.

V rámci prehliadky sú dôležité aj otázky. Človek by sa mal zaujímať napríklad na výšku zálohových platieb, plánované rekonštrukcie. Prípadne možnosti pripojenia na internet či  televíziu. Pozrieť sa treba aj na stav príslušenstva bytu, ako je balkón, lodžia, pivnica či iné zariadenia v bytovom dome v spoločnom vlastníctve majiteľov.

Ak sa kupujúci po obhliadke bytu rozhodol, že si ho kúpi, nemal by sa spoliehať len na list vlastníctva, ktorý mu predávajúci preloží. Dôležité je overiť si ho na katastri. U správcu domu zároveň treba zistiť aj stav rôznych podlžností, ktoré súvisia s bytom. Súčasťou kúpnej zmluvy by malo byť aj vyhlásenie o zaplatení všetkých poplatkov od správcu. Od majiteľa bytu by klient mal požadovať aj pôvodný titul nadobudnutia. Teda napríklad kúpnu zmluvu, rozhodnutie o dedičskom konaní alebo darovaciu zmluvu. Ak človek kupuje byt na úver, bude titul nadobudnutia nehnuteľnosti predávajúcim vyžadovať aj súdny znalec.

Tiež by mal budúci kupujúci overi't, či kupovaný dom alebo byt nie je zaťažený záložným právom, alebo nakladanie s ním nebolo inak obmedzené. Ďalšími dôležitými dokumentmi, ktorý by si mal kupujúci vypýtať, sú snímka z katastrálnej mapy, správcovské zmluvy, stavebné výkresy a pod. 

Klient by si mal dať vypracovať realitnou kanceláriou alebo právnikom. Zo zmluvy by malo byť jasné, aká bude konečná cena bytu, za čo človek platí alebo bude doplácať, čo je súčasťou bytu a čo, naopak, nie je.

Peniaze za byt by kupujúci nemal okamžite vyplatiť predávajúcemu. Ani podpisom kúpnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra sa totiž ešte nestáva vlastníkom nehnuteľnosti. Garanciou pre kupujúceho aj predávajúceho môže byť forma úhrady prostredníctvom notárskej alebo bankovej úschovy. Tam totiž budú peniaze za nehnuteľnosť prevedené až po zapísaní zmien na katastri nehnuteľností.

V každom prípade celým procesom by Vás mal previesť bez komplikácii maklér realitnej kancelárie.